Rysunek ilustracyjny

Tab. Statystyka – pożary – podpalenia – ofiary (1922 -2022)

Rok Ilość pożarów Ilość pożarów na 1 000 mieszk. Ilość podpaleń Odsetek podpaleń [%] Ilość ofiar śmiert. /rannych  (bez strażaków) Ilość ofiar śmiert. na 1 mln mieszk. Ilość ofiar śmiert. na 1000 pożarów
1922 4 808*
1923 7 828* 1 603
1924 8 496* 1 689
1925 9 162* 1 944
1926 9 581* 2 191 123/486
1927 11 001* 2 353 118/362
1928 12 027* 2909 188/674
1929 16 597* 3 859 177/672
1930 18 253* 5 615
1931 20 562* 6 773
1932 18 420* 5 498
1933 17 466* 5 403
1934 20 300*
1935 18 360* 3 104 139/755
1936 19 400* 2 719
1937 18 928* 2 542 156/773
1938 18 200* 2 238
1939
1945 5 051
1946 5 663* 3 913
1947 7 540* 4 660
1948 6 864* 4 807
1949 7 873* 6 852
1950 15 503 0,62 7 445 48,02 94 3,75 6,06
1951 16 359 0,64 6 852 41,88 139 5,44 8,49
1952 16 531 0,63 6 037 36,51 151 5,80 9,13
1953 21 139 0,78 4 775 22,58 157 5,92 7,42
1954 22 283 0,82 2 333 10,46 188 6,95 8,43
1955 18 580 0,67 1 922 10,34 184 7,34 9,9
Rok Ilość pożarów Ilość pożarów na 1000 mieszk. Ilość podpaleń Odsetek podpaleń [%] Ilość ofiar śmiert. /rannych  (bez strażaków) Ilość ofiar  śmiert. na 1 mln mieszk. Ilość ofiar śmiert. na 1000 pożarów
1956 19 688 0,70 1 480 7,51 167 6,06 8,48
1957 21 029 0,73 1 888 8,97 145 5,26 6,89
1958 17 907 0,61 1 293 7,22 177 6,10 9,88
1959 24 177 0,82 1 624 6,71 197 6,68 8,14
1960 16 428 0,55 1 402 8,64 143/1044 4,79 8,70
1961 20 169 0,67 1 533 7,60 224 7,46 11,10
1962 18 339 0,60 1 420 7,74 186 6,09 10,14
1963 25 823 0,83 1 421 5,50 220 7,14 8,51
1964 21 753 0,69 1 171 5,38 164 5,27 7,53
1965 17 906 0,56 1 117 6,23 141 4,47 7,87
1966 20 182 0,63 1 258 6,23 131 4,11 6,49
1967 22 003 0,68 1 502 6,82 159 4,96 7,22
1968 24 048 0,74 1 792 7,45 193 5,99 8,02
1969 29 322 0,89 2 045 6,97 217 6,69 7,40
1970 19 115 0,58 1 597 8,35 180/744 5,50 9,41
1971 24 896 0,75 2 095 8,41 251 7,62 10,08
1972 24 995 0,75 2 224 8,89 212 6,38 8,48
1973 25 808 0,77 1 944 7,53 260 7,73 10,07
1974 23 199 0,68 1 757 7,57 217 6,42 9,35
1975 22 482 0,65 1 732 7,70 208/952 6,11 9,25
1976 23 688 0,68 1 663 7,02 249/1123 7,25 10,51
1977 20 226 0,58 1 508 7,45 267/1017 7,71 13,20
1978 20 524 0,58 1 446 7,04 311/1137 8,91 14,15
1979 20 344 0,57 1 279 6,28 297/1200 8,40 14,54
1980 18 200 0,51 1 381 7,58 391/1037 11,1 21,48
1981 19 937 0,55 1 884 9,44 309/1041 8,6 15,49
1982 29 920 0,82 3 477 11,62 284/1344 7,1 8,62
1983 29 738 0,80 3 442 11,57 253/1414 7,0 8,5
1984 46 705 1,26 10 264 21,97 380/1426 10,2 8,13
1985 36 527 0,94 5 750 15,74 399/1459 10,7 10,92
1986 38 489 1,02 6 697 17,4 383/1441 10,2 9,95
1987 31 446 0,83 4 056 12,9 417/1379 11,12 13,19
1988 31 604 0,83 5 584 17,66 358/1341 9,25 11,07
1989 33 163 0,87 5 526 16,66 360/1356 9,64 10,85
1990 53 706 1,40 12 308 22,91 381/1130 9,80 7,09
Rok Ilość pożarów Ilość pożarów na 1000 mieszk. Ilość podpaleń Odsetek podpaleń [%] Ilość ofiar śmiert.  /rannych  (bez  strażaków) Ilość ofiar śmiert. na 1 mln mieszk. Ilość ofiar śmiert. na 1000 pożarów
1991 59 064 1,54 15 708 26,59 452/1533 11,8 7,65
1992 86 592 2,25 551/1923 14,34 6,36
1993 72 401 1,88 24 955 34,46 493/1764 12,81 6,79
1994 96 945 2,50 30 792 31,76 535/2485 13,9 5,44
1995 96 569 2,52 31 712 32,83 544/2358 14,1 5,56
1996 109 346 2,83 44 147 40,42 524/2396 13,6 4,75
1997 119 218 3,08 49 288 41,34 546/2281 14,1 4,53
1998 115 557 2,98 48 246 41,75 475/2840 12,27 4,11
1999 136 284 3,52 55 507 41,72 527/2791 13,79 3,86
2000 135 889 3,51 57 177 42,07 489/1808 12,65 3,59
2001 140 400 3,67 48 043 41,70 481/1889 12,57 3,42
2002 151 026 3,95 64 503 42,70 485/2011 12,69 3,21
2003 220 855 5,78 101 603 46,00 515/2525 13,85 2,33
2004 146 728 3,84 61 646 42,01 482/2604 12,64 3,28
2005 184 316 4,83 79 610 43,19 605/2869 15,85 3,28
2006 165 227 4,33 66 645 40,33 606/2941 15,89 3,66
2007 151 069 3,96 61 942 41,00 605/2905 15,86 4,00
2008 161 799 4,20 60 506 37,39 594/3397 15,40 3,67
2009 159 122 4,16 61 216 38,47 583/3943 15,20 3,66
2010 135 555 3,21 45 720 33,72 525/3965 13,74 3,87
2011 171 794 4,46 62 909 36,61 585/4011 15,19 3,40
2012 183 847 4,77 69 788 37,95 564/3847 14,81 3,06
2013 126 406 3,28 42 211 33,39 515/3840 13,53 4,07
2014 145 221 3,77 50 613 34,85 493/4341 12,96 3,39
2015 184 793 4,86 70 167 37,97 511/4559 13,45 2,76
2016 126 214 3,32 41 334 32,74 488/4205 12,85 3,86
2017 125 871 3,32 40 132 31,88 471/4004 12,42 3,74
2018 149 424 3,84 47 901 32,05 526/3929 13,89 3,52
2019 153 497 4,04 51 817 33,75 507/3394 13,34 3,30
2020 128 735 3,39 41 894 32,50 486/2594 13,69 3,77
2021 106 447 2,82 26 673 25,05 516/2444 13,70 4,84
2022 135 955 3,65 42 058 30,93 508/3237 13,45 3,73

Opracował: Tomasz Sawicki

Uwagi

  • Badania statystyczne dotyczące pożarów w okresie międzywojennym oraz zaraz powojennym nie były prowadzone w sposób systematyczny i jednolity. Brakowało zunifikowanego systemu rejestracji, więc podane dane są niepełne.
  • Gwiazdka [*] – Dane mogą być niepełne.
  • Dane statystyczne z lat 1950-1990 dotyczące liczby pożarów, podpaleń i ofiar pożarów opracowano na podstawie danych statystycznych Komendy Głównej Straży Pożarnych, natomiast od roku 1991 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
  • Niektóre dane statystyczne liczby pożarów, podpaleń i ofiar pożarów pochodzą także z różnych, rozproszonych źródeł publikowanych w periodykach związanych z ochroną przeciwpożarową lub roczników statystycznych.

Zjawisko samozapalenia, niezwykle ciekawe, stanowi jeden z przejawów natury obarczonych szeregiem hipotez naukowych potwierdzonych eksperymentalnie i opisanymi w literaturze kryminalistycznej. Poniżej przedstawiam kilka przykładów niezwykłych samozapaleń, które doprowadziły do powstania pożaru.

Latem w jednej z chińskich rzek powstał pożar, który rozprzestrzenił się na odcinku około 1,5 km. Jak ustalono przyczyną pożaru było samozapalenie spowodowane zapłonem zalegającego w korycie rzeki fosforu.

W Wielkiej Brytanii doszło do pożaru spowodowanego przez szczura, który wdrapał się na dach zabytkowego budynku i tam zdechł po spożyciu trucizny zawierającej związki fosforu. Kiedy szczur zaczął się rozkładać, rozpadły się też związki fosforu i powstał wolny fosfor, który jest substancją bardzo łatwopalną. Wskutek zetknięcia z tlenem nastąpiło samozapalenie, od którego zajęła się słoma na dachu i pożar domu.

Znany jest także przypadek samozapalenia około 40 tys. ton wiórów stalowych zatłuszczonych olejem roślinnym leżących na hałdzie portowej w Niemczech. Pożar powstał w czasie silnego wiatru w porcie.

W naszym kraju miał przypadek, kiedy biały fosfor został zakopany w ziemi. W zimie, kiedy ziemia posiadała niską temperaturę, w fosforze nie zachodziły żadne widoczne reakcje. Po czterech miesiącach, w kwietniu ziemia wyschła i poprzez spękania nastąpił dopływ powietrza. Spowodowało to, że smugi białego dymu zaczęły wydostawać się nad ziemię. Fosfor wraz z ziemią wykopano i załadowano na skrzynię ładunkową samochodu ciężarowego. Podczas jazdy, wskutek wstrząsów jego zawartość uległa przesunięciu tak, że do fosforu dostało się powietrze, co doprowadziło do jego samozapalenia i pożaru samochodu.

W innym przypadku doszło do pęknięcia szklanego balonu z 80% woda utlenioną, wskutek czego zostały wodą zwilżone lub zalane słoma i kosz wiklinowy, w którym znajdował się balon. Ta sytuacja doprowadziła do reakcji egzotermicznej pomiędzy nadtlenkiem wodoru a palną substancją otulająca balon, wytworzyło się ciepło o takiej temperaturze, że doszło do zapalenia słomy i wikliny.

Takie niezwykłe pożary zdarzają się wyjątkowo rzadko, ale potwierdzają fakt, że zjawisko samozapalenia stanowi jeden z przejawów natury, który nie tylko nas zadziwia ale powoduje groźne pożary.

Opracował: Tomasz Sawicki


Publikacja ta jest nowatorskim na polskim rynku wydawniczym opracowaniem, w którym w sposób bardzo skonkretyzowany i obrazowy przedstawiłem bogaty zbiór informacji o charakterze praktycznym, pomocnym przy sporządzaniu opinii w sprawach o ustalenie przyczyn powstania pożarów.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały omówione zagadnienia związane ze specyfiką spalania materiałów o różnym stanie skupienia. W drugim rozdziale omówiono właściwości palne ciał stałych, cieczy i gazów. W trzecim przedstawiono charakterystykę różnych źródeł ciepła powodujących pożary lub wybuchy. W czwartym rozdziale omówiono procesy wybuchu chemicznego a w piątym różne zjawiska towarzyszące pożarom. W rozdziale szóstym omówiono sposób badania pogorzeliska z udziałem biegłego, a w ostatnim, siódmym przedstawiono określenia nazw i terminów znaczeniowych wybranych obiektów i przedmiotów oględzin. Dobierając materiał do ostatniego rozdziału kierowałem się głownie uwzględnianiem tych obiektów i przedmiotów, które najczęściej stanowią obiekt oględzin podczas pożaru.

Efektem pracy jest opublikowanie 112 tabel z wynikami badań naukowych oraz 38 schematów i zdjęć. W poszczególnych rozdziałach książki, istotne informacje zostały wyróżnione w ramkach.

Książka ta stanowi bogate kompendium wiedzy przydatne każdemu biegłemu sądowemu z dziedziny pożarnictwa, a także innym osobom, które z racji wykonywania pracy eksperckiej uczestniczą w procesie ustalania przyczyn pożarów.

Spis treści:

Wstęp
I. PROCES SPALANIA
1. Spalanie płomieniowe
Rys.1. Przykładowy rozkład temperatury w strefie spalania płomieniowego w zależności od rodzaju spalanego materiału
2. Spalanie bezpłomieniowe
3. Pożar
Tab.1. Podział pożarów ze względu na rodzaj i sposób spalania materiałów
Rys.2. Krzywe pożarowe (temperatura pożaru w funkcji czasu)
4. Moc pożaru
Rys.3. Moc pożaru w zależności od czasu jego trwania
Tab.2. Średnia moc wytwarzana przez pożary w wybranych obiektach
5. Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru
Tab.3. Szybkość rozprzestrzeniania się pożarów w zależności od rodzaju obiektu
Tab.4. Liniowa prędkość wypalania niektórych cieczy palnych
Tab.5. Liniowe prędkości rozprzestrzeniania się pożaru
Tab.6. Szybkość powierzchniowa rozprzestrzeniania się pożaru
5.1. Siła i kierunek wiatru
Tab.7. Oznaczenie kierunków wiatru
Tab.8. Oznaczenie siły wiatru według skali Beauforta
6. Ciepło spalania
Tab.9. Ciepło spalania wybranych materiałów
II. WŁAŚCIWOŚCI PALNE MATERIAŁÓW
1. Ciała stałe
1.1. Drewno
Tab.10. Zmiany zachodzące w drewnie pod wpływem temperatury
Rys.4. Zależność temperatur samozapłonu drewna od czasu ekspozycji na ciepło
Tab.11. Cechy palności różnych gatunków drewna
Tab.12. Zapalenie się różnych rodzajów drewna w zależności od temperatury
Tab.13. Szybkość generacji ciepła różnych gatunków drewna
Tab.14. Czas ekspozycji drewna sosnowego do chwili zapalenia się w zależności od gęstości promieniowania cieplnego
1.2. Materiały drewnopodobne
Tab.16. Cechy palności płyt drewnopodobnych
1.3. Materiały leśne i zbiorowiska roślinne
Rys.5. Formy rozprzestrzeniania się pożaru w zależności od ukształtowania terenu
Tab.17. Cechy palności materiałów leśnych
Tab.15. Temperatury zapłonu trocin
Tab.19. Zachowanie się materiału leśnego w warunkach pożaru
Tab.20. Wysokość strefy spalania płomieniowego w zależności od rodzaju pożarów leśnych
Tab.21. Wysokość temperatur przy różnych pożarach lasu
Tab.22. Kształt pożarzyska w zależności od siły wiatru
Tab.23. Prędkość posuwania się pożaru przyziemnego w drzewostanie sosnowym o zadrzewieniu 0,5-0,6
1.4. Tworzywa sztuczne (polimery)
Tab.24. Cechy palności polimerów
Tab.25. Analiza płomieniowa tworzyw sztucznych
1.4.1. Tworzywa sztuczne w pojazdach
Tab.26. Cechy palności polimerów stosowanych w pojazdach
Tab.27. Charakterystyki pożarowe elementów polimerowych stanowiących wystrój i wyposażenie pojazdów
1.5. Inne materiały stałe
Tab.28. Temperatury zapalenia wyrobów papierowych
Tab.29. Temperatury zapalenia włókien i wyrobów włókienniczych
Tab.30. Temperatury zapalenia paliw kopalnianych
Tab.31. Temperatury zapalenia materiałów pochodzenia roślinnego
Tab.32. Cechy palności składników mieszanin paszowych
2. Ciecze palne
Tab.33. Cechy palności cieczy palnych
2.1. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki
Tab.34. Cechy palności rozpuszczalników i rozcieńczalników
Tab.35. Granice wybuchowości niektórych rozpuszczalników
2.2. Kleje
Tab.36. Temperatury zapłonu niektórych klejów
2.3. Oleje spożywcze
Tab.37. Cechy palności olejów
Tab.38. Temperatury zapłonu popularnych olejów w zależności od czasu smażenia
2.4. Paliwa i płyny eksploatacyjne środków transportu
Tab.39. Cechy palności paliw i płynów eksploatacyjnych
3. Gazy
Tab.40. Temperatury zapalenia niektórych gazów
III. URZĄDZENIA I ŹRÓDŁA CIEPŁA WYWOŁUJĄCE POŻARY
1. Źródła zapłonu
Tab.41. Krytyczne strumienie ciepła, po których następuje zapalenie się materiału palnego w zależności od czasu ekspozycji
Tab.42. Temperatury powierzchniowych źródeł ciepła
Tab.43. Temperatury punktowych źródeł ciepła
Tab.44. Temperatury liniowych źródeł ciepła
Tab.45. Temperatury płomienia cieczy palnych
Tab.46. Temperatury płomienia gazów palnych
Tab.47. Temperatury płomienia materiałów stałych
2. Iskry mechaniczne
Tab.48. Temperatury topnienia metali oraz ich stopów
Tab.49. Temperatury żużli spawalniczych w funkcji odległości poziomej od miejsca spawania
Tab.50. Temperatury żużli spawalniczych w funkcji odległości pionowej od miejsca spawania
3. Żarzące się cząstki
Tab.51. Przemieszczanie się żarzących cząstek z komina
4. Elektryczność statyczna
Tab.52. Minimalna energia zapłonu substancji lub materiałów
5. Promieniowanie słoneczne
Rys.6. Mechanizm inicjacji pożaru wywołany skupieniem promieniowania słonecznego
6. Wyładowanie atmosferyczne
7. Samozapalenia
Tab.53. Wykaz materiałów ulegających samozapaleniu
Tab.54. Skłonność wybranych materiałów do samozapalenia
7.1. Samozapalenie roślin
7.2. Samozapalenie olei
7.3. Samozapalenie węgla
7.4. Samozapalenie substancji chemicznych
Tab.55. Przykłady mieszanin samozapalających się w wyniku zachodzącej reakcji chemicznej pomiędzy substancją palną z utleniaczem
Tab. 56. Wykaz związków pomiędzy którymi może dojść do niebezpiecznych reakcji chemicznych
8. Papierosy
Tab.57. Temperatury występujące podczas palenia się papierosów
Tab.58. Czasy zapalenia się różnych materiałów od żarzącego się papierosa
Tab.59. Zmiana temperatury otoczenia w zależności od odległości od żarzącego się papierosa (700-800°C)
9. Żarówki
Rys.7. Temperatury żarówek standardowych w zależności od mocy i kąta ich nachylenia
Tab.60. Temperatury żarówek standardowych stykających się z materiałami akumulacyjnymi ciepło
Tab.61. Temperatury niektórych baniek lamp
10. Elektryczne urządzenia grzejne
Tab.62. Najwyższe temperatury powstające w określonym czasie na elemencie grzejnym lub na osłonie elementu grzejnego oraz na obudowie urządzenia grzejnego, pozostających pod przykryciem (osłoną)
Tab.63. Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury stwarzającej możliwość zapoczątkowania spalania przedmiotów palnych, wykonanych z surowców włókienniczych, drzewnych lub polimerów syntetycznych
Tab.64. Charakterystyki podczerwonych źródeł ciepła
11. Spirale grzejne
Tab.65. Zakres temperatur przy których emitowane są barwy światła na spirali
12. Pojazdy samochodowe
Tab.66. Temperatury rozgrzanych elementów pojazdu
13. Kominki
Rys.8. Temperatury na elementach kominka o mocy 1kW
Rys.9. Temperatury na elementach wkładu kominkowego
IV. PROCES WYBUCHU CHEMICZNEGO
1. Charakterystyka wybuchu przestrzennego
Rys.10. Kierunek działania siły burzącej w czasie wybuchu przestrzennego
2. Źródła energii zapalającej
Rys.11. Zależność energii zapłonowej od składu mieszanin wodoru z powietrzem
Tab.67. Źródła zapłonu mogące spowodować wybuch chemiczny mieszaniny gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem
3. Wybuchowość pyłów ciał stałych
Tab.68. Klasyfikacja pyłów ze względu na ich właściwości wybuchowe
Tab.69. Parametry określające właściwości wybuchowe niektórych pyłów
Tab.70. Charakterystyki wybuchowe niektórych pyłów z pelet
Tab.71. Cechy wybuchowości pyłów pochodzenia rolniczego
Tab.72. Cechy wybuchowości pyłów tworzyw sztucznych i gum
Tab.73. Cechy wybuchowości pyłów metalicznych
Tab.74. Cechy wybuchowości pyłów chemikaliów
Tab.75. Maksymalne ciśnienie wybuchu i szybkość narastania ciśnienia wybuchu niektórych pyłów
Tab.76. Wpływ nadciśnienia powstałego wskutek wybuchu na wielkość i typ zniszczeń elementów konstrukcyjnych i instalacji
3.1. Wybuchowość cukru
3.2. Wybuchowość dekstryn
3.3. Wybuchowość suszu
3.4. Wybuchowość mączki ziemniaczanej
3.5. Wybuchowość mąki pszennej
3.6. Wybuchowość pyłu zbożowego
Tab.77. Charakterystyka pożarowa pyłów produktów zbożowych
Tab.78. Cechy palności i wybuchowości pyłów frakcji 850 µm pobranych z elewatorów zbożowych
3.7. Wybuchowość pyłów drewna
Tab.79. Cechy palności pyłów drewna
3.8. Wybuchowość pyłów biomasy
Tab.80. Cechy palności i wybuchowości niektórych pyłów biomasy stosowanych w elektrowniach cieplnych
Tab.81. Wpływ zawartości biomasy w węglu na parametry palności
4. Wybuchowość gazów
Rys.12. Wybuchowość i palność metanu
Tab.82. Cechy wybuchowości i palności gazów
Tab.83. Wartości energii zapłonu niektórych gazów
Tab.84. Parametry charakteryzujące wybuchowość gazów
Tab.85. Niebezpieczeństwo wybuchu gazów w kontakcie z substancją lub w zasiniałych warunkach
4.1. Wybuchowość gazu ziemnego
Tab.86. Wielkości ciśnienia niszczącego dla niektórych elementów konstrukcyjnych
4.2. Wybuchowość gazu płynnego LPG
Tab. 87. Skutki dla budynków, wywołane nadciśnieniem wybuchu
5. Wybuchowość cieczy palnych
Tab.88. Cechy wybuchowości cieczy palnych
Tab.89. Niebezpieczeństwo wybuchu cieczy palnych w kontakcie z daną substancją lub w zasiniałych warunkach
6. Wybuchowość materiałów wybuchowych
Tab.90. Temperatury pobudzenia materiałów wybuchowych
7. Niestabilne substancje chemiczne
Tab.91. Czynniki wywołujące niestabilność niektórych substancji chemicznych
Tab.92. Własności palne i wybuchowe niektórych substancji stałych
V. ZJAWISKA TOWARZYSZĄCE POŻAROM
1. Dym
Tab.93. Charakterystyka dymu w zależności od palących się substancji i materiałów
2. Płomień
Tab.94. Zależność koloru płomienia od temperatury
Tab.95. Zależność temperatury od koloru żarzenia się ciał stałych
Tab.96. Kolory płomienia palących się metali
Tab.97. Wygląd płomienia i pozostałości po spaleniu niektórych tworzyw sztucznych
Tab.98. Wygląd płomienia palących się substancji
3. Zmiany postaciowe materiałów budowlanych
Tab.99. Zapoczątkowanie procesów termicznych wybranych materiałów budowlanych w zależności od temperatury
3.1. Stali aluminium
Tab.100. Barwy żarzenia stali w zależności od temperatury
Tab.101. Barwy nalotowe stali w zależności od temperatury wygrzewania
Tab.102. Odporność stali na oddziaływanie temperatury
Tab.103. Zmiana stanu fizycznego niektórych metali w określonej temperaturze
3.2. Beton
Tab.104. Przemiany zachodzące w betonie pod wpływem temperatury
Tab.105. Oddziaływanie temperatury pożaru na wygląd konstrukcji betonowej i cementowej
3.3. Materiały kamienne i ceramiczne
Tab.106. Zmiany stanu powierzchni cegły w zależności od temperatury
Tab.107. Zmiany stanu fizycznego kamieni w zależności od temperatury
3.4. Szkło budowlane
Tab.108. Wygląd szkła w zależności od temperatury
Tab.109. Temperatury początku pękania szyb okiennych
Tab.110. Ciśnienie niszczące szyby w ramach okiennych i sztywno mocowanych
Tab.111. Zmiany stanu fizycznego szkła w określonej temperaturze
VI. METODYKA OGLĘDZIN MIEJSCA POŻARU i WYBUCHU PRZESTRZENNEGO
1. Zadania biegłego z dziedziny pożarnictwa
2. Metody prowadzenia oględzin
Rys.13. Wybrane metody prowadzenia oględzin
3. Zakres oględzin
4. Zasady wykonywania fotografii na miejscu pożaru
4.1. Zdjęcia orientacyjne
Rys.14. Zdjęcie orientacyjne
Rys.15. Zdjęcie orientacyjne-panoramiczne
4.2. Zdjęcia sytuacyjne
Rys.16. Zdjęcie sytuacyjne
4.3. Zdjęcia fragmentaryczne
Rys.17. Zdjęcie fragmentaryczne
4.4. Zdjęcia szczegółowe śladów i przedmiotów
Rys.18. Zdjęcie szczegółowe
VII. MIANOWNICTWO PRZEDMIOTÓW OGLĘDZIN
1. Budynek mieszkalny
Rys.19. Elementy budynku mieszkalnego
2. Dachy
Rys.20. Elementy konstrukcji dachu
3. Więźby dachowe
Rys.21. Elementy więźby krokwiowej
Rys.22. Elementy więźby jętkowej
Rys.23. Elementy więźby płatowo-kleszczowej
Rys.24. Elementy dachu jednopołaciowego
4. Schody
Rys.25. Elementy konstrukcyjne schodów
5. Okna i drzwi
Rys.26. Elementy konstrukcyjne okna
Rys.27. Elementy konstrukcyjne drzwi
6. Rozdzielnica elektryczna
Rys.28. Elementy rozdzielnicy elektrycznej w mieszkaniu
7. Kominy
Rys.29. Elementy ceramicznego komina prefabrykowanego
Rys.30. Elementy komina z wkładem stalowym
Rys.31. Elementy komina stalowego dwuściennego
8. Kominki
Rys.32. Elementy kominka z zamkniętą komorą spalania
Rys.33. Elementy wkładu kominkowego
Rys.34. Elementy kominka z płaszczem wodnym
9. Pojazd samochodowy
Rys.35. Elementy konstrukcji nadwozia samochodu osobowego
Rys.36. Elementy konstrukcji fotela
10. Las
Tab.12. Warstwowa budowa lasu
Rys.37. Charakterystyczne warstwy budowy lasu
Rys.38. Budowa drzewa
Piśmiennictwo cytowane

badanie pozarow bmw i8
Zdjęcie autorstwa Capri Tography z serwisu Pixabay

“Kilka dni temu na drodze krajowej nr 91 w Zajączkowie pod Tczewem kompletnie spłonęło warte ponad 600 tys. złotych hybrydowe BMW i8. (…).

Mało kto wie, że upowszechnianie się pojazdów hybrydowych i elektrycznych stawia przed strażakami zupełnie nowe wyzwania. Litowo-jonowe akumulatory trakcyjne tego typu pojazdów mają tendencję do wytwarzania dużych ilości ciepła. Właśnie z tego względu w samochodach często muszą być one chłodzone cieczą.

Każda usterka układu chłodzenia potencjalnie prowadzić może do pożaru. Niekontrolowany wzrost temperatury sprawia, że katoda zaczyna wytwarzać tlen, który wchodzi w reakcje z elektrolitem. Efektem są eksplozje ogniw i tendencja do ich samozapłonu. Wystarczy jedno przegrzane ogniwo (baterie często składają się z kilkuset!), by zestaw zajął się ogniem.

Tutaj niestety pojawia się kolejny problem. Jednym z podstawowych składników najpopularniejszych dziś baterii jest lit. Metal alkaliczny wybuchowy w przypadku wystawienia na działanie powietrza i – zwłaszcza – wody. Sam proces spalania litu ma nagły i widowiskowy charakter, a polewanie go wodą pogarsza tylko sprawę. W opinii fachowców tego typu pożar może być niemożliwy do ugaszenia, dopóki nie wypali się samo jego źródło.

Wniosek? Ugaszenie elektrycznego pojazdu jest niezwykle trudne, a sam wrak przez długi czas pozostaje „tykającą” bombą. Do jego samozapłonu dojść może jeszcze wiele godzin po opanowaniu pierwotnego pożaru, gdy wilgoć przedostanie się do uszkodzonych ogniw. Jeśli dojdzie do takiego scenariusza, gdy wrak trafi już na złomowisko czy policyjny parking, kolejny pożar może się okazać tragiczny w skutkach. (…)”

Więcej przeczytasz na stronie:

https://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-samochody-elektryczne/samochodyelektryczne/news-splonelo-bmw-i8-i-strazacy-maja-problem,nId,3219016


Zdjęcie ilustracyjne. Foto Tomasz Sawicki

“Sobota, 2 lutego 2019, około godziny 7 rano. Do wjazdu na autostradę A4 (węzeł Rzeszów-Wschód) zbliża się białe BMW 520d xDrive. W pewnym momencie kierowca czuje w kabinie dziwny swąd. Kilka sekund (!) później na podszybiu pojawiają się pierwsze języki ognia. (…)

Straż pożarna, która zjawiła się na miejscu, może jedynie dogasić i zabezpieczyć wypalony wrak. Kierowca i pasażer bezsilnie przyglądają się kolejnym scenom dramatu. Jak sam wspomina – wszystko działo się tak szybko, że nie zdążył nawet wcisnąć przycisku „ratunkowego” SOS. (…)

Historia rozpoczyna się w listopadzie ubiegłego roku, gdy doradca serwisowy skontaktował się z właścicielem informując go, że samochód podlega akcji naprawczej. Chodziło o wadliwy zespół zaworu EGR, który miał zostać wymieniony przy okazji najbliższego przeglądu. W tym miejscu warto dodać, że wg danych UOKiK, w ubiegłym roku polski importer BMW nie ogłosił żadnej akcji serwisowej dotyczącej tego podzespołu. Oznacza to, że mamy do czynienia z tzw. „cichą akcją”, o której nie zostały poinformowane żadne stosowne instytucje.

Ostatecznie auto trafiło do autoryzowanego serwisu w styczniu. Wszystko odbyło się zgodnie z utartymi procedurami. Właściciel odebrał kluczyki, doradca życzył mu szerokiej drogi. Niestety, limit szczęścia skończył się 7 lutego…

Po pożarze samochód odwieziony został lawetą do jednego z podkarpackich dealerów BMW. W kilka dni po zdarzeniu, gdy właściciel otrząsnął się już z pierwszego szoku, skontaktował się z serwisem, by upewnić się, że feralny zespół zaworu EGR rzeczywiście wymieniono przy okazji przeglądu. Wówczas okazało się, że – wbrew wcześniejszym obietnicom – tak się nie stało, bo… serwis nie dysponował zamiennikiem! (…).

Problem samozapłonu BMW nie jest nowy. W środowisku fanów niemieckiej marki aż huczy od doniesień o takich wypadkach. Powszechnie znane są m.in. przypadki pożarów nowych „piątek”, do których doszło w Korei Południowej (spaliło się ponad 50 samochodów). Winnymi usterki są wadliwe uszczelnienia chłodnicy zaworu recyrkulacji spalin (EGR). Gdy dojdzie do ich rozszczelnienia niewielkie ilości płynu chłodniczego przedostają się do kolektora dolotowego. Tam – mieszając się z sadzą – tworzą łatwopalną maź. Problem w tym, że sam kolektor wykonany jest z tworzyw sztucznych, więc, gdy dochodzi do zapłonu, szybko się topi. Opanowanie powstającego w ten sposób pożaru jest bardzo trudne. Wg niektórych szacunków, w skali świata, usterka dotyczyć może nawet… 1,6 mln pojazdów! (…)

W tym miejscu wypada jeszcze dodać, że pod koniec grudnia, w związku z zatajeniem „palącego problemu”, rząd Korei Południowej nałożył na BMW karę w wysokości… 9,9 mln dolarów. Producenta czeka też pozew zbiorowy kierowców, którzy dowiedzieli się o śmiertelnym zagrożeniu z mediów. Ostatecznie akcja serwisowa w samej Korei objąć ma 172 tys. aut.

Paweł Rygas

***

Poniżej publikujemy stanowisko BMW Polska w sprawie palących się BMW serii 5:

Informacja na temat akcji technicznej. Wewnętrzne badania BMW Group wykazały, że w niektórych pojazdach z silnikami wysokoprężnymi może wystąpić wyciek glikolu z chłodnicy układu recyrkulacji spalin. W połączeniu z typowymi osadami sadzy i wysokimi temperaturami występującymi zazwyczaj w module recyrkulacji spalin może to powodować żarzenie cząstek. W bardzo rzadkich przypadkach może to prowadzić do nadtopień w kolektorze ssącym, a w ekstremalnie rzadkich przypadkach do pożaru. Dlatego też BMW Group zdecydowała się przeprowadzić odpowiednią akcję techniczną. Obejmuje ona sprawdzenie modułu recyrkulacji spalin, a w przypadku wady wymianę odpowiednich komponentów w silnikach wysokoprężnych, których ten problem może dotyczyć.

Akcje techniczne uzgodnione w połowie sierpnia 2018 r. dla krajów europejskich i azjatyckich obejmowały początkowo około 480 tysięcy pojazdów BMW z silnikiem wysokoprężnym. W ramach dalszych badań silników o podobnej konfiguracji technicznej BMW Group zidentyfikowała pojedyncze przypadki pojazdów, które nie zostały uwzględnione w pierwotnych akcjach technicznych. Te pojedyncze przypadki nie stwarzały znaczącego ryzyka dla naszych klientów. BMW Group zdecydowała się jednak na dalsze ograniczenie tego minimalnego ryzyka poprzez rozszerzenie akcji technicznych w poszczególnych krajach. Naszym celem jest podtrzymanie zaufania klientów do naszych produktów. Początkowa i rozszerzona akcja techniczna obejmują łącznie około 1,6 mln pojazdów na całym świecie (wyprodukowanych od sierpnia 2010 r. do sierpnia 2017 r.). Poszczególne okresy produkcji różnią się w zależności od modelu. W Polsce akcją techniczną objęte jest ok. 19 tys. aut.

Przebieg akcji technicznej w Polsce Właściciele aut, których akcja dotyczy, są informowani i zapraszani do warsztatu na kontrolę. W przypadkach, gdy wada zostanie wykryta, zostaje dokonana odpowiednia naprawa. Dokładamy wszelkich starań, aby ten proces realizować możliwie jak najkrótszym terminie. Jeśli zaistnieje taka potrzeba i jest to możliwe, zapewniamy naszym klientom auto zastępcze. Wszyscy autoryzowani dealerzy BMW otrzymali niezbędne informacje na temat akcji serwisowej, tak aby przeprowadzić działania możliwie sprawnie. Dodatkowo, jeśli właściciel samochodu BMW chce samodzielnie sprawdzić, czy jego auto podlega pod akcję techniczną, może także skontaktować się ze sprzedawcą lub sprawdzić na specjalnej stronie www.service-bmw.pl (…)

Tu przyczyną zapłonu nie jest zawór EGR, tylko zapchany filtr DPF, gorące spaliny podczas wypalania sadzy nie mając ujścia, cofają się do plastikowego kolektora dolotowego, który w dieslach przy przebiegu 70 tys jest już mocno oblepiony łatwopalną smolistą mazią, i mamy pożar.. tu winna jest norma spalin Euro 6..”

Więcej przeczytasz na stronie:

https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news-splonelo-wysokoprezne-bmw-czy-te-auta-sa-niebezpieczne,nId,2861793