logo SBBP

Specjalistyczne Biuro Badań Pożarów

Tomasz Sawicki

książki

Okoliczności mające znaczenie do oceny zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób w sprawach karnych o pożary (praktyczne przykłady)

4 października 2023 napisane przez

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie okoliczności, które stanowiły podstawę do oceny zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób przez sądy powszechne, w postepowaniach karnych prowadzonych w sprawach o sprowadzenie pożaru lub jego bezpośredniego niebezpieczeństwa. Książka nie jest pracą stricte naukową, lecz popularyzującą wiedzę z zakresu problematyki opiniowania spraw przez biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa, w […]

e-book – “POŻARY SAMOCHODÓW. Wykaz marek, typów i modeli samochodów wyprodukowanych w latach 2002-2022, które stwarzają zagrożenie powstania pożaru” – plik pdf.

21 lutego 2023 napisane przez

e-book – POŻARY SAMOCHODÓW. Wykaz marek, typów i modeli samochodów wyprodukowanych w latach 2002-2022, które stwarzają zagrożenie powstania pożaru – PDF Spis treści Wstęp AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROËN DACIA DODGE FERRARI FIAT FORD HONDA HYUNDAI JAGUAR JEEP KIA LAND ROVER LEXUS MASERATI MAZDA MERCEDES MINI NISSAN OPEL PEUGOET RENAULT SEAT SKODA SUBARU SUZUKI TOYOTA VOLKSWAGEN […]

Samozapalenie jako przyczyna pożaru (praktyczne przykłady)

15 września 2022 napisane przez

Spis treści I. ZJAWISKO SAMONAGRZEWANIA I SAMOZAPALENIA 1. Samonagrzewanie 2. Samozapalenie Spis literatury II. PRODUKTY ROŚLINNE 1. Proces samozapalenia 2. Siano 2.1. Zagrożenie samozapaleniem 2.2. Proces samonagrzewania 2.3. Czasookresy do samozapalenia 2.4. Badania doświadczalne 2.4.1. Przykłady badań 2.5. Dochodzenie popożarowe 2.6. Zabezpieczenie materiału do badań kryminalistycznych 2.7. Badania kryminalistyczne 2.7.1. Przykład badań kryminalistycznych 2.8. Przykłady […]

Niewykonywanie obowiązków przeciwpożarowych z art. 82 k.w. (praktyczne przykłady)

31 stycznia 2022 napisane przez

Ze wstępu do książki: W przedmiotowym opracowaniu omówione zostały wykroczenia związane z popełnianiem czynów zabronionych  w przepisach przeciwpożarowych z art. 82 § 1, § 3-5 i § 6 Kodeksu wykroczeń oraz wykroczenia związane z zaniedbaniem obowiązków spoczywających na właścicielu budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej z art. 82 § 2 ww. Kodeksu. Książkę opracowano na podstawie […]

Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary (przykłady praktyczne)

4 sierpnia 2021 napisane przez

Ze wstępu do książki: W przedmiotowym opracowaniu zostały przedstawione wypowiedzi z 38 opinii biegłych z dziedziny pożarnictwa ustanowionych przy prezesach sądów okręgowych, w tym także biegłych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy wydawali opinie na potrzeby 34 sprawach karnych o pożary (podpalenia, zaprószenia ognia, od urządzeń grzewczych, w instalacjach i urządzeniach elektrycznych i w procesach […]

Profesjonalizm opinii biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa w postępowaniach karnych i cywilnych (z praktycznymi przykładami)

25 listopada 2020 napisane przez

Przedmiotowe opracowanie jest pierwszym w Polsce wydawnictwem zwartym podejmującym wybraną problematykę opiniowania spraw o pożary, w przypadku zasięgnięcia opinii biegłego sądowego w sprawach karnych i postępowaniach cywilnych. Wydawnictwo zawiera m.in. propozycje praktycznych rozwiązań w opiniowaniu przez biegłych spraw o pożary. Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W dziesięciu rozdziałach, w sposób syntetyczny przedstawiono omawianą problematykę, […]

e-book – “POŻARY, przyczyny metodyka przykłady (wybrane zagadnienia)” – plik pdf

24 listopada 2020 napisane przez

SPIS TREŚCI Wstęp I. POŻAR W UJĘCIU POJĘCIOWYM 1. Przegląd literaturowych definicji pożaru 2. Przegląd leksykograficznych definicji pożaru 3. Pojęcie pożaru stosowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej 4. Pojęcie pożaru w rozumieniu kodeksu karnego 5. Inne, prawne definicje pożaru Spis literatury II. PRZESTĘPSTWO POŻARU 1. Sprowadzenie pożaru 1.1. Przykład – pożar w mieszkaniu 2. Sprowadzenie niebezpieczeństwa […]

Vademecum biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa – wydanie II poprawione

28 października 2019 napisane przez

Publikacja ta jest nowatorskim na polskim rynku wydawniczym opracowaniem, w którym w sposób bardzo skonkretyzowany i obrazowy przedstawiłem bogaty zbiór informacji o charakterze praktycznym, pomocnym przy sporządzaniu opinii w sprawach o ustalenie przyczyn powstania pożarów. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały omówione zagadnienia związane ze specyfiką spalania materiałów o różnym stanie […]