Samozapalenie jako przyczyna pożaru (praktyczne przykłady)

15 września 2022

Ze wstępu do książki: Opracowanie jest pierwszym w Polsce wydawnictwem zwartym podejmującym tak szeroko problematykę przyczyn pożarów powstałych w wyniku samozapalenia. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, w których w sposób syntetyczny przedstawiono omawianą problematykę. W załączniku, na końcu książki, przedstawiono wykaz materiałów stałych i cieczy charakteryzujących się skłonnościami do samonagrzewania i samozapalenia oraz wykaz materiałów, […] czytaj dalej>>


Niewykonywanie obowiązków przeciwpożarowych z art. 82 k.w. (praktyczne przykłady)

31 stycznia 2022

Ze wstępu do książki: W przedmiotowym opracowaniu omówione zostały wykroczenia związane z popełnianiem czynów zabronionych  w przepisach przeciwpożarowych z art. 82 § 1, § 3-5 i § 6 Kodeksu wykroczeń oraz wykroczenia związane z zaniedbaniem obowiązków spoczywających na właścicielu budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej z art. 82 § 2 ww. Kodeksu. Książkę opracowano na podstawie […] czytaj dalej>>


Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary (przykłady praktyczne)

4 sierpnia 2021

Ze wstępu do książki: W przedmiotowym opracowaniu zostały przedstawione wypowiedzi z 38 opinii biegłych z dziedziny pożarnictwa ustanowionych przy prezesach sądów okręgowych, w tym także biegłych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy wydawali opinie na potrzeby 34 sprawach karnych o pożary (podpalenia, zaprószenia ognia, od urządzeń grzewczych, w instalacjach i urządzeniach elektrycznych i w procesach […] czytaj dalej>>


POŻARY, przyczyny metodyka przykłady (wybrane zagadnienia)

24 listopada 2020

Ze wstępu do książki: Treść książki oparto na dostępnej literaturze, przykładach z życia oraz wieloletnim doświadczeniu autora przy ustalaniu przyczyn pożarów i współpracy z organami ścigania. Praca skierowana jest przede wszystkim do biegłych i kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej), funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej a także innych osób zajmujących się […] czytaj dalej>>


Vademecum biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa – wydanie II poprawione

28 października 2019

Publikacja ta jest nowatorskim na polskim rynku wydawniczym opracowaniem, w którym w sposób bardzo skonkretyzowany i obrazowy przedstawiłem bogaty zbiór informacji o charakterze praktycznym, pomocnym przy sporządzaniu opinii w sprawach o ustalenie przyczyn powstania pożarów. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały omówione zagadnienia związane ze specyfiką spalania materiałów o różnym stanie […] czytaj dalej>>


1 2