e-book – “POŻARY SAMOCHODÓW. Wykaz marek, typów i modeli samochodów wyprodukowanych w latach 2002-2022, które stwarzają zagrożenie powstania pożaru” – plik pdf.

21 lutego 2023

e-book – POŻARY SAMOCHODÓW. Wykaz marek, typów i modeli samochodów wyprodukowanych w latach 2002-2022, które stwarzają zagrożenie powstania pożaru – PDF Spis treści Wstęp AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROËN DACIA DODGE FERRARI FIAT FORD HONDA HYUNDAI JAGUAR JEEP KIA LAND ROVER LEXUS MASERATI MAZDA MERCEDES MINI NISSAN OPEL PEUGOET RENAULT SEAT SKODA SUBARU SUZUKI TOYOTA VOLKSWAGEN […] czytaj dalej>>


Samozapalenie jako przyczyna pożaru (praktyczne przykłady)

15 września 2022

Spis treści I. ZJAWISKO SAMONAGRZEWANIA I SAMOZAPALENIA 1. Samonagrzewanie 2. Samozapalenie Spis literatury II. PRODUKTY ROŚLINNE 1. Proces samozapalenia 2. Siano 2.1. Zagrożenie samozapaleniem 2.2. Proces samonagrzewania 2.3. Czasookresy do samozapalenia 2.4. Badania doświadczalne 2.4.1. Przykłady badań 2.5. Dochodzenie popożarowe 2.6. Zabezpieczenie materiału do badań kryminalistycznych 2.7. Badania kryminalistyczne 2.7.1. Przykład badań kryminalistycznych 2.8. Przykłady […] czytaj dalej>>


Niewykonywanie obowiązków przeciwpożarowych z art. 82 k.w. (praktyczne przykłady)

31 stycznia 2022

Ze wstępu do książki: W przedmiotowym opracowaniu omówione zostały wykroczenia związane z popełnianiem czynów zabronionych  w przepisach przeciwpożarowych z art. 82 § 1, § 3-5 i § 6 Kodeksu wykroczeń oraz wykroczenia związane z zaniedbaniem obowiązków spoczywających na właścicielu budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej z art. 82 § 2 ww. Kodeksu. Książkę opracowano na podstawie […] czytaj dalej>>


Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary (przykłady praktyczne)

4 sierpnia 2021

Ze wstępu do książki: W przedmiotowym opracowaniu zostały przedstawione wypowiedzi z 38 opinii biegłych z dziedziny pożarnictwa ustanowionych przy prezesach sądów okręgowych, w tym także biegłych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy wydawali opinie na potrzeby 34 sprawach karnych o pożary (podpalenia, zaprószenia ognia, od urządzeń grzewczych, w instalacjach i urządzeniach elektrycznych i w procesach […] czytaj dalej>>


Profesjonalizm opinii biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa w postępowaniach karnych i cywilnych (z praktycznymi przykładami)

25 listopada 2020

Przedmiotowe opracowanie jest pierwszym w Polsce wydawnictwem zwartym podejmującym wybraną problematykę opiniowania spraw o pożary, w przypadku zasięgnięcia opinii biegłego sądowego w sprawach karnych i postępowaniach cywilnych. Wydawnictwo zawiera m.in. propozycje praktycznych rozwiązań w opiniowaniu przez biegłych spraw o pożary. Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W dziesięciu rozdziałach, w sposób syntetyczny przedstawiono omawianą problematykę, […] czytaj dalej>>


1 2