Profesjonalizm opinii biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa w postępowaniach karnych i cywilnych (z praktycznymi przykładami)

25 listopada 2020

Przedmiotowe opracowanie jest pierwszym w Polsce wydawnictwem zwartym podejmującym wybraną problematykę opiniowania spraw o pożary, w przypadku zasięgnięcia opinii biegłego sądowego w sprawach karnych i postępowaniach cywilnych. Wydawnictwo zawiera m.in. propozycje praktycznych rozwiązań w opiniowaniu przez biegłych spraw o pożary. Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W dziesięciu rozdziałach, w sposób syntetyczny przedstawiono omawianą problematykę, […] czytaj dalej>>


e-book – “POŻARY, przyczyny metodyka przykłady (wybrane zagadnienia)” – plik pdf

24 listopada 2020

SPIS TREŚCI Wstęp I. POŻAR W UJĘCIU POJĘCIOWYM 1. Przegląd literaturowych definicji pożaru 2. Przegląd leksykograficznych definicji pożaru 3. Pojęcie pożaru stosowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej 4. Pojęcie pożaru w rozumieniu kodeksu karnego 5. Inne, prawne definicje pożaru Spis literatury II. PRZESTĘPSTWO POŻARU 1. Sprowadzenie pożaru 1.1. Przykład – pożar w mieszkaniu 2. Sprowadzenie niebezpieczeństwa […] czytaj dalej>>


Vademecum biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa – wydanie II poprawione

28 października 2019

Publikacja ta jest nowatorskim na polskim rynku wydawniczym opracowaniem, w którym w sposób bardzo skonkretyzowany i obrazowy przedstawiłem bogaty zbiór informacji o charakterze praktycznym, pomocnym przy sporządzaniu opinii w sprawach o ustalenie przyczyn powstania pożarów. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały omówione zagadnienia związane ze specyfiką spalania materiałów o różnym stanie […] czytaj dalej>>


1 2