Wykonywanie opinii procesowych i poza procesowych dotyczących: 

 • ustalanie okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów i wybuchów przestrzennych w ramach pracy biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa
 • ustalanie występowania zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach, o których mowa w art. 163 k.k., art. 164 k.k. oraz 165 k.k. (pożaru, wybuchu przestrzennego)
 • opracowanie pozaprocesowych ekspertyz dotyczących przyczyn i okoliczności powstania pożarów i wybuchów przestrzennych
 • pomoc kancelariom prawnym, towarzystwom ubezpieczeniowym, przedsiębiorcom, instytucjom i osobom prywatnym w postępowaniach w procesach cywilnych np. związanych z odszkodowaniami
 • wykonywanie analiz opinii innych biegłego oraz przygotowanie profesjonalnych kontropinii
 • analiza dokumentacji z prowadzonych postępowaniach w sprawach o pożary oraz pomoc w określeniu kierunków działania
 • innych czynności związanych ze sprawami o pożary w postępowaniach karnych i cywilnych

Ekspertyzy popożarowe wykonuję dla:

 •  organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 •  osób prywatnych i podmiotów gospodarczych będących w sporze o odszkodowanie z firmami ubezpieczeniowymi
 •  firm likwidujących szkody pożarowe
 •  kancelarii prawnych
 •  towarzystw ubezpieczeniowych
 •  innych podmiotów gospodarczych

Sprzedaż wydawnictw dotyczących problematyki badań przyczyn pożarów i ochrony przeciwpożarowej

Dotychczas ukazały się następujące książki:

 • “Profesjonalizm opinii biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa w postępowaniach karnych i cywilnych (z praktycznymi  przykładami)”. Rok wydania 2019.
 • “Vademecum biegłego z dziedziny pożarnictwa”. Rok wydania 2019 i 2020.
 • “Pożary. Przyczyny-metodyka-przykłady (wybrane zagadnienia)”. Rok wydania 2021.
 • “Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary (przykłady praktyczne)”. Rok wydania 2021.
 • “Niewykonywanie obowiązków przeciwpożarowych z art. 82 k.w. (praktyczne przykłady)”. Rok wydania 2022.
 • “Samozapalenie jako przyczyna pożaru (praktyczne przykłady)”. Rok wydania 2022.
 • “Pożary samochodów. Wykaz marek, typów i modeli samochodów wyprodukowanych w latach 2002-2022, które stwarzają zagrożenie powstania pożaru”. Rok wydania 2023.
 • “Okoliczności mające znaczenie do oceny zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób w sprawach karnych o pożary (przykłady praktyczne)”. Rok wydania 2023.

W najbliższym czasie ukażą się następujące książki:

 • “Przyczyny pożarów samochodów w opiniach biegłych sądowych (przykłady praktyczne).
 • “Pomocnik Inspektora ochrony przeciwpożarowej”.