Podstawowe informacje o książce:

Rok wydania: 2023
Format książki: A-5
Rodzaj okładki: twarda
ilość stron: 203
Numer ISBN: 978-83-925494-8-2
Stan na magazynie:
dostępna
Cena za jedną sztukę: 159.00 zł brutto.
Dodatkowe uwagi:

1. Koszty przesyłki Poczta Polska:
- 1 szt. - 10,00 zł list polecony;
- 2-3 szt. - 18,00 zł paczka polecona.
2. Formularz zamówienia znajduje się na dole, pod spisem treści.
3. Po złożeniu zamówienia wysyłamy zwrotnym mailem fakturę proforma.

Opis szczegółowy książki:

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie okoliczności, które stanowiły podstawę do oceny zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób przez sądy powszechne, w postepowaniach karnych prowadzonych w sprawach o sprowadzenie pożaru lub jego bezpośredniego niebezpieczeństwa. Książka nie jest pracą stricte naukową, lecz popularyzującą wiedzę z zakresu problematyki opiniowania spraw przez biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa, w postępowaniach karnych. Publikacja przeznaczona jest dla biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa, kandydatów na tych biegłych oraz innych osób, których interesuje prawno-karna problematyka pożarów.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
ROZDZIAŁ I. CZYNNIKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO PODCZAS POŻARU
1. Zagrożenie pożarem
2. Zagrożenie spowodowane toksycznymi produktami spalania
3. Zagrożenia spowodowane wysoką temperaturą i promieniowaniem cieplnym
4. Zagrożenia spowodowane niedoborem tlenu
5. Zagrożenia spowodowane ograniczoną widocznością
6. Zagrożenie spowodowane uszkodzeniem konstrukcji obiektu lub jego elementów
6.1. Konstrukcje żelbetowe i betonowe
6.2. Konstrukcje stalowe i aluminiowe
6.3. Konstrukcje drewniane
6.4. Elementy wykonane ze szkła
6.5. Elementy wykonanie z tworzyw sztucznych
6.6. Wybuchy w obiektach budowlanych
7. Zagrożenie spowodowane hałasem
ROZDZIAŁ II. SPROWADZENIE POŻARU I JEGO  NIEBEZPIECZEŃSTWA
1. Sprowadzenie pożaru stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób (art. 163 § 1 pkt 1 k.k.)
2. Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa  pożaru stwarzającego zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób (art. 164 § 1 k.k.)
3. Różnica między spowodowaniem pożaru, a sprowadzeniem bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru
Teza 1. Wytworzenie sytuacji, która w normalnym biegu wydarzeń obiektywnie doprowadzi do powstania stanu bezpośrednio grożącego powstaniem zdarzenia
Teza 2. W przypadku art. 163 § 1 k.k. sprawca w sposób zawiniony powoduje pożar mający cechy powszechności, zaś w przypadku art. 164 § 1 k.k. sprawca sprowadza realne niebezpieczeństwo takiego pożaru
Teza 3. Bliskość zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach
Teza 4. Sprowadzenie niebezpieczeństwa zdarzenia określonego w art. 163 k.k. jest fazą poprzedzającą wejście w realizację znamion czynu z art. 163 k.k.
ROZDZIAŁ III. WYJAŚNIENIE ZNAMION PRZESTĘPNEGO SPROWADZENIA ZDARZEŃ Z ART. 163 K.K. W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM
1. Pojęcie „sprowadza”
Teza 2. Czynność sprawcza określona słowem “sprowadza” obejmuje swoim zakresem wszystkie możliwe ludzkie postępowania
Teza 3. Sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia to nie tylko sytuacja, w której sprawca swoim zachowaniem wywołuje pewne zdarzenie dla tych dóbr niebezpieczne
Teza 4. Sprowadzeniem zdarzenia jest każde zachowanie, które wywołuje je bezpośrednio lub pośrednio
2. Pojęcia „ognia” i „pożaru”
Teza 1. Opanowanie pożaru wymaga znacznych wysiłków
Teza 2. Pożarem nie jest jakikolwiek ogień
Teza 3. Ogień ma charakter statyczny a pożar dynamiczny
Teza 4. „Pożar” nie jest tym samym co „ogień”
Teza 5. Zagrożenie pożarem musi występować aktualnie
Teza 6. Pożar charakteryzuje się istotnymi rozmiarami
Teza 7. Kryterium oceny czy wystąpił pożar jest sposób jego ugaszenia
Teza 8. Pojęcie pożaru można sprowadzić do wskazania cech wyróżniających ten rodzaj ognia
Teza 9. Pożar nie powinien być rozumiany jako samo wzniecenie ognia
Teza 10.Ogień trwający krótki czas może być pożarem
3. Pojęcia „eksplozji”, „materiałów wybuchowych”, „materiałów łatwopalnych”, „innego gwałtownego wyzwolenia energii” oraz „substancji trujących”
Teza 1. Zakres znaczeniowy znamienia w postaci „eksplozji” oraz „materiałów łatwopalnych”
Teza 2. Materiały wybuchowe
Teza 3. Inne gwałtowne wyzwolenie energii
Teza 4. Substancje trujące
4.  Pojęcie „wielu osób”
Teza 1. „Wiele osób” to co najmniej 6 osób
Teza 2. „Wiele osób” to co najmniej 10 osób
Teza 3. „Wiele osób” to co najmniej 6 do 10 osób
Teza 4. „Wiele osób” to nie 5 osób
Teza 5. „Wiele” oznacza grupę mniej niż 10 osób
Teza 6. “Wiele osób” to więcej niż kilka
Teza 7. Pojęcie „wielu osób” należy analizować w kontekście pojęć „kilka” i „parę”
Teza 8. Pojęcie “wielu osób” opiera się na argumentach lingwistycznych
Teza 9. Określane są jedynie orientacyjne wartości liczbowe wielości
Teza 10. Zagrożenia „dla wielu osób” nie sprowadza się jedynie do ustalenia znaczenia terminu „wiele”
Teza 11. Nie ma możliwości sztywnego zakreślenia ram znamienia „wielu osób”
Teza 12. Istotna jest liczba potencjalnych, a nie rzeczywistych ofiar
Teza 13. Do kręgu osób zagrożonych nie wlicza się osoby sprawcy
Teza 14. Narażenie życia lub zdrowia strażaków zmierzające do stłumienia ognia nie należy do istoty przestępstwa sprowadzenia pożaru
5. Pojęcie „bezpośrednie niebezpieczeństwo”
Teza 1. Bezpośrednie niebezpieczeństwo w rozumieniu art. 164 k.k. to niebezpieczeństwo grożące wprost
Teza 2. „Określenie bezpośrednie”
Teza 3. Nie można stawiać znaku równości między pojęciami „bezpośredni” a „potencjalny”
ROZDZIAŁ IV. OKOLICZNOŚCI MAJĄCE ZNACZENIE DO OCENY ZAGROŻENIA ZDARZENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA WIELU OSÓB (ART. 163 § KK)
1.  Przykłady, w których doszło do pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób
1.1. Pożar w mieszkaniu
1.2. Pożar w mieszkaniu
1.3. Pożar w mieszkaniu
1.4. Pożar w mieszkaniu
1.5. Pożar w mieszkaniu
1.6. Pożar w mieszkaniu
1.7. Pożar w mieszkaniu
1.8. Pożar na klatce schodowej budynku mieszkalnego
1.9. Pożar na klatce schodowej w budynku mieszkalnym
1.10. Pożar na korytarzu budynku mieszkalnego
1.11. Pożary w piwnicach budynków mieszkalnych
1.12. Pożar samochodów na parkingu
2.  Przykład, w którym nie doszło do pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób
2.1. Pożar w kotłowni szpitala
3. Przykłady, w których nie doszło do pożaru i innego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób
3.1. Pożary w budynkach mieszkalnych
3.2. Wybuch i pożar w mieszalni farb
Podsumowanie
ROZDZIAŁ V. OKOLICZNOŚCI MAJĄCE ZNACZENIE DO OCENY BEZPOŚREDNIEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA  ZDARZENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA WIELU OSÓB (ART. 164 § 1 K.K.) 
1. Przykłady, w których doszło do bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób
1.1. Podpalenie w mieszkaniu
1.2. Podpalenie na strychu budynku mieszkalnego
1.3. Podpalenie na klatce schodowej budynku mieszkalnego
1.4. Podpalenie w sklepie
1.5. Zwarcie w instalacji elektrycznej w kościele
2. Przykłady, w których doszło do bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru oraz innego zdarzenia    zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób
2.1. Rozlanie benzyny i spowodowanie ulatniania się gazu w budynku publicznym
2.2. Składowanie odpadów niebezpiecznych, w tym łatwopalnych na posesji
2.3. Składowanie odpadów niebezpiecznych, w tym łatwopalnych na posesji
3. Przykłady, w którym nie doszło do bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru oraz innego zdarzenia zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób
3.1. Samozapalenie odpadów składowanych w hali produkcyjnej
3.2. Nielegalne podłączenie gazu ziemnego w budynku mieszkalnym
Podsumowanie
Zakończenie

Formularz do zamówienia książki:

    Książkę można zamówić wysyłając wiadomość na adres biuro.sbbp@tlen.pl, lub za pomocą poniższego formularza:

    Filtr antyspamowy - odpowiedz na proste pytanie matematyczne: