Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma

Specjalistyczne Biuro Badań Pożarów Tomasz Sawicki
ul. Gwarków 13/4
59-300 Lubin
NIP: 692 169 75 36
REGON: 020476603

tel. 668 050 212
e-mail:biuro.sbbp@tlen.pl

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 – 18:00
w sobotę w godz.: 10:00 – 14:00

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z w/w administratorem.

Jakie dane zbieramy?

 • Adres e-mail, imię, nazwisko, nr telefonu, nazwa firmy, adres strony internetowej, adres zamieszkania. Dane te są zbierane, ponieważ wypełniają Państwo formularz kontaktowy lub wysyłają do nas e-mail z zapytaniem/chęcią zakupu książki i oczekują odpowiedzi na zadane pytanie.
 • W procesie prowadzenia statystyk odwiedzin gromadzone są dane adresów IP, lecz są one maskowane, uniemożliwiając identyfikację konkretnego adresu i osoby. W tym samym procesie gromadzone są informacje o rodzaju przeglądarki używanej przez klienta, rozdzielczości ekranu, albo w jaki sposób klient trafił na naszą stronę.
 • Serwer www na którym zainstalowana jest strona gromadzi w tzw. logach serwerowych informacje o adresie IP z jakiego wysłano zapytanie.
 • Brak podania wymaganych danych będzie skutkować brakiem możliwości wysyłania zapytania/zawarcia i realizacji umowy.
 • Podczas przetwarzania Państwa danych nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Adres IP odwiedzającego.

Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych.

Dane klientów przetwarzane są w następujących celach:

 • Kontaktowanie się z Państwem – wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając do nas e-mail podajecie Państwo swoje dane i te dane trafiają na naszą skrzynkę mailową a następnie są używane do kontaktowania się z Państwem, przede wszystkim odpowiedzi na wysłane do nas zapytanie
 • Realizacja zamówienia książki jeśli taka została zamówiona
 • Podpisania umowy cywilnej w zakresie wykonania ekspertyzy pożarowej
 • Podatkowych i rachunkowych (na przykład wystawienie faktury VAT);
 • Automatyczne zapisywanie logów serwera www operatora hostingowego. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Zapisowi mogą podlegać: takie dane jak czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ale mogą służyć do ich zlokalizowania za pomocą adresu IP.
 • Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”); Więcej szczegółów znajduje się poniżej w akapicie „pliki cookies”.
 • Przechowywanie na serwerze firmy hostingowej plików strony a korespondencji mailowej na serwerze firmy stanowiącej własność Grupy Wirtualna Polska sp. z o.o;
 • Adres IP jest używany do poprawy bezpieczeństwa strony (np.: przy próbach włamania jest nakładana blokada na dany adres IP).
 • Prowadzenie statystyk odwiedzin, w celu poznania jaka jest oglądalność strony, czy skąd dany użytkownik przybył (linkowanie). Adersy  IP wszystkich odwiedzających są hashowane, czyli maskowane.

Jak długo dane są przechowywane?

 • Przechowujemy dane na czas wykonywania usługi/kontaktowania się, oraz po jej zakończeniu do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych i/lub analizy danych przez czas nieokreślony.
 • Adres e-mail przechowujemy przez czas nieokreślony, przede wszystkim w celu możliwości bezproblemowego wznowienia kontaktu, a archiwum mailowe celem nawiązanie do wcześniej poczynionych ustaleń. Dane firmowe do możliwości łatwiejszego i szybszego wystawienia kolejnej faktury podczas współpracy w przyszłości.
 • Dane będą przechowywane przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywanie danych (np. przepisy związane z wystawieniem dokumentów księgowych).

Jakie macie Państwo prawa ?

 • Wszystkie dane jakie Państwo nam przekazujecie, przekazujecie dobrowolnie. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody.
 • Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, edytowania ich (poprawienia), sprostowania, usunięcia, przenoszenia, lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Chcąc zgłosić zmianę, lub odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy skorzystać z kontaktu mailowego podając w treści jakiej zmiany Państwo oczekujecie.
 • Osoba ma dodatkowe prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane udostępniane są:

 • firmy kurierskie / Poczta polska (np.: wysyłka książek do klienta)
 • firmy hostingowe (przechowywanie strony internetowej na serwerze firmy hostingowej SeoHost i poczty na serwerach O2).
 • dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa

Państwa dane przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie udzielonej zgody,
 • art. 6 ust.1 lit b RODO w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy,
 • art. 6 ust.1 lit c RODO – dla potrzeb realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wystawianie/przechowywanie faktur, odpowiedzi na reklamacje),
 • art. 6 ust.1 li f RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Pliki cookies

Strona badanie-pozarow.pl zwana niżej Serwisem korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa komputerze i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (loguje się wyłącznie administrator, użytkownicy nie mają kont), dzięki której Administrator nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • odnotowanie przeczytania komunikatu o ciasteczkach (aby nie był ponawiany po jego przeczytaniu).
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.