Podstawowe informacje o książce:

Rok wydania: 2021
Format książki: A5
Rodzaj okładki: brak (e-book)
ilość stron: 233
Numer ISBN: 978-83-925494-1-3
Stan na magazynie:
dostępna
Cena za jedną sztukę: 99.00 zł brutto.
Dodatkowe uwagi:

1. Książka jest sprzedawana w formie elektronicznej (e-book) – plik pdf.
2. W celu ochrony praw autorskich oraz zapobieżenia nieuprawnionemu kopiowaniu/rozpowszechnianiu, książka jest chroniona znakiem wodnym na każdej stronie w następującej formie: imię i nazwisko kupującego lub nazwa/skrót nazwy podmiotu prawnego.
3. Książkę można zamówić wysyłając wiadomość na adres: biuro.sbbp@tlen.pl. W mailu należy podać dane do faktury VAT:
- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko oraz adres,
- w przypadku podmiotów prawnych dane podatnika i nabywcy, adres i nr NIP.
4. Po złożeniu zamówienia wysyłam mailem fakturę proforma, następnie po wpływie zapłaty na konto wysyłam mailem plik pdf książki wraz z opłaconą fakturą.
5. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (Art. 38 ustawy o prawach konsumenta) w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
6. Klient zamawiający e-book wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Specjalistyczne Biuro Badań Pożarów Tomasz Sawicki w Lubinie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i kontaktowania się mailowo lub telefonicznie. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych i ich edytowania. Więcej detali o tym jak przetwarzamy dane znajduje się na stronie z polityką prywatności.

Opis szczegółowy książki:

SPIS TREŚCI

Wstęp
I. POŻAR W UJĘCIU POJĘCIOWYM
1. Przegląd literaturowych definicji pożaru
2. Przegląd leksykograficznych definicji pożaru
3. Pojęcie pożaru stosowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
4. Pojęcie pożaru w rozumieniu kodeksu karnego
5. Inne, prawne definicje pożaru
Spis literatury

II. PRZESTĘPSTWO POŻARU
1. Sprowadzenie pożaru
1.1. Przykład – pożar w mieszkaniu
2. Sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru
2.1. Przykład – pożar w mieszkaniu
Spis literatury

III. SYSTEMATYKA PRZYCZYN POŻARÓW
1. Klasyfikacje przyczyn powstawania pożarów
1.1. Państwowa Straż Pożarna
1.2. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
1.3. Organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości
1.4. Inne podmioty
Spis literatury

IV. PRZYCZYNY POWSTAWANIA POŻARÓW
1. Zjawiska fizyczne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych
1.1. Instalacje i urządzenia elektryczne
1.2. Zagrożenie pożarowe wybranych instalacji i urządzeń elektrycznych
1.3. Przykład – pożar od grzałki nurkowej

2. Zjawiska występujące w urządzeniach mechanicznych
2.1. Iskry mechaniczne
2.1.1. Przykład – pożar od iskier mechanicznych
2.2. Tarcie elementów maszyn
2.2.1. Przykład – pożar w wyniku tarcia

3. Zjawiska występujące w nieelektrycznych instalacjach i urządzeniach ogrzewczych
3.1. Piece, trzony kuchenne i piecyki żelazne
3.1.1. Przykład – pożar od drzwiczek paleniska pieca
3.2. Kominki
3.2.1. Przykład – pożar od kanałów systemu DGP
3.3. Przewody kominowe
3.3.1. Przykład – pożar od komina
3.4. Sieć i urządzenia gazowe
3.4.1. Przykład – wybuch butli z gazem płynnym

4. Żarzące i palące się ciała
4.1. Prace spawalnicze
4.1.1. Przykład – wybuch i pożar podczas spawania
4.2. Niedopałki papierosów
4.2.1. Przykład – wybuch i pożar od niedopałka papierosa
4.3. Iskry różnego pochodzenia
4.3.1. Przykład – pożar od iskier z komina

5. Wyładowania atmosferyczne
5.1. Przykład – wybuch i pożar od uderzenia pioruna

6. Elektryczność statyczna
6.1. Przykład – pożar gazu płynnego od wyładowania elektrostatycznego

7. Reakcje chemiczne
7.1. Procesy technologiczne
7.1.1. Przykład – wybuch i pożar w procesie produkcji szarży trójetanoloaminy
7.2. Badania i eksperymenty badawcze
7.2.1. Przykład – pożar podczas analizy gazu LPG

8. Samozapalenia
8.1. Samozapalenie biologiczne
8.1.1. Przykład – pożar w wyniku samozapalenia siana
8.2. Samozapalenie chemiczne
8.2.1. Przykład – pożar w wyniku samozapalenia  natłuszczonej tkaniny
8.3. Samozapalenie fizyczne
8.3.1. Przykład – pożar i wybuch w wyniku samozapalenia zaoliwionego złomu

9. Podpalenia
9.1. Metody i motywy podpaleń
9.2. Sposoby podpaleń
9.2.1. Przykład – podpalenie za pomocą elektrycznego urządzenia zwłoczno-zapalającego
9.3. Wykrywanie akcelerantów pożaru
9.3.1. Przykład – ustalenie rodzaju akceleranta pożaru metodą chromatografii gazowej

10. Różne wersje przyczyny pożaru
10.1. Przykład – dwie niewykluczające się przyczyny pożaru
Spis literatury

V. CZYNNOŚCI NA MIEJSCU POŻARU
1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze

2. Oględziny miejsca pożaru
2.1. Prawne uwarunkowania czynności oględzin
2.2. Udział biegłego w oględzinach
2.3. Charakterystyka ogniska pożaru

3. Dokumentacja oględzin
3.1. Protokół oględzin
3.2. Szkic miejsca pożaru
3.3. Dokumentacja fotograficzna
3.4. Urządzenia utrwalające obraz i dźwięk
3.5. Dodatkowa dokumentacja

4. Ujawnianie śladów popożarowych oraz zabezpieczanie materiału do badań
4.1. Ślady na miejscu pożaru
4.1.1. Przyspieszacze pożaru
4.1.2. Instalacje i urządzenia elektryczne
4.1.3. Urządzenia grzejne
4.1.4. Urządzenia mechaniczne
4.1.5. Urządzenia technologiczne
4.1.6. Wyładowanie atmosferyczne
4.1.7. Samozapalanie siana
4.1.8. Przewody kominowe
4.2. Zabezpieczenie materiału do badań
4.2.1. Przyspieszacze pożaru
4.2.2. Urządzenia i instalacje elektryczne
4.2.3. Urządzenia grzejne
4.2.4. Urządzenia mechaniczne
4.2.5. Samozapalenia
4.2.6. Spalone dokumenty
4.2.7. Niekompletny materiał dowodowy
4.2.7.1. Przykład – niekompletne zabezpieczenie materiału dowodowego do badań
4.3. Zestaw do wykrywania i zabezpieczania materiału
Spis literatury

VI. CZYNNOŚCI PO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
1. Osobowe materiały dowodowe
1.1. Zeznania świadków
1.1.1. Przykład – pytania kierowane do świadków, którzy pierwsi zauważyli pożar
1.1.2. Przykład – pytania kierowane do świadków pożaru
1.1.3. Przykład – pytania kierowane do świadków pożaru w  budynku mieszkalnym
1.1.4. Przykład – pytania kierowane do świadków pożaru, w budynku remontowanym, na terenie budowy lub budynku oddanym do użytku
1.1.5. Przykład – pytania kierowane do świadków pożaru powstałego w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej pojazdu
1.2. Zeznania pokrzywdzonego
1.2.1. Przykład – pytania kierowane do pokrzywdzonego
1.3. Zeznania uczestników działań ratowniczych
1.3.1. Przykład – pytania kierowane do strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych
1.3.2. Przykład – pytania kierowane do strażaka kierującego działaniem ratowniczym
1.4. Zeznania podejrzanego
1.4.1. Przykład – pytania kierowane do podejrzanego

2. Dokumentacja pomocnicza
2.1. Dokumentacja popożarowa
2.2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej

3. Monitoringi wizyjne, fotografie i filmy okolicznościowe oraz wykonywane przez strażaków
3.1. Przykład – skazanie podpalacza na podstawie monitoringu

4. Ekspertyzy w sprawach o pożary
4.1. Metodyka badań w sprawach o pożary
4.1.1. Wybrane metody badań
4.1.1.1. Metoda klasycznej analizy chemicznej
4.1.1.2. Metoda chromatografii gazowej
4.1.1.3. Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
4.1.1.4. Metoda spektrofotometrii
4.1.1.5. Metoda spektrometrii masowej
4.1.1.6. Metoda spektrografii emisyjnej
4.1.1.7. Metoda fluorescencyjna analizy rentgenowskiej
4.1.1.8. Metoda metalograficzna
4.1.1.9. Metoda defektoskopowa
4.1.1.10. Metoda mikrobiologiczna
4.1.1.11. Metoda eksperymentalna

5. Organizacja ekspertyz

6. Rodzaje ekspertyz
6.1. Wybrane ekspertyzy kryminalistyczne
6.1.1. Badania mechanoskopijne
6.1.1.1. Przykład – ustalenie sprawcy podpalenia na podstawie badania świecy
6.1.2. Badania fizyczne
6.1.2.1. Przykład – ustalenie przyczyny zapalenia słomy w pneumatycznym transporterze
6.1.3. Badania chemiczne
6.1.3.1. Przykład – wykluczenie podpalenia dywanu za pomocą płynu łatwopalnego
6.1.4. Badania daktyloskopijne
6.1.4.1. Przykład – ustalenie sprawcy podpalenia na podstawie śladu linii papilarnej
6.1.5. Badania eksperymentalne
6.1.5.1. Przykład – ustalenie pożaru od ogrzewacza wnętrzowego
6.1.6. Inne rodzaje badań
6.1.6.1. Przykład – ustalenie sprawcy podpalenia na podstawie badania traseologicznego
6.2. Ekspertyzy niekryminalistyczne
6.2.1. Przykład – badanie przebiegu pożaru w mieszkaniu metodą symulacji komputerowej
6.3. Ekspertyzy kompleksowe
6.3.1. Przykład – ustalenie sposobu podpalenia lasu

7. Eksperyment procesowy
7.1. Przykład – ustalenie sposobu podpalenia wagonów osobowych
7.2. Dokumentacja eksperymentu

8. Wizja lokalna
8.1. Przykład – podpalenie budynków gospodarczych
8.2. Dokumentacja wizji lokalnej
Spis literatury

Ze wstępu do książki:

Treść książki oparto na dostępnej literaturze, przykładach z życia oraz wieloletnim doświadczeniu autora przy ustalaniu przyczyn pożarów i współpracy z organami ścigania. Praca skierowana jest przede wszystkim do biegłych i kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej), funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej a także innych osób zajmujących się problematyką ustalania przyczyn pożarów. Może być też przydatna osobom prowadzącym szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów (spis treści poniżej). Zawiera zbiór 50. fotografii  wykonanych  w związku z postępowaniami w sprawach o pożary, ilustrujące wybrane treści książki. Dodatkowo opracowanie zostało wzbogacona 43. przykładami, dzięki temu podwyższony został walor praktyczny opracowania.

Publikacja nie jest pracą stricte naukową, lecz popularyzującą wiedzę z zakresu dochodzenia popożarowego.

Zamówienie należy składać na adres mailowy: biuro.sbbp@tlen.pl

Brak możliwośći zamówienia książki przez stronę badanie-pozarow.pl