Podstawowe informacje o książce:

Rok wydania: 2019
Format książki: A5
Rodzaj okładki: twarda
ilość stron: 124
Numer ISBN: 978-83-925494-0-6
Stan na magazynie:
dostępna
Cena za jedną sztukę: 60 zł brutto.
Dodatkowe uwagi:

1. OSTATNIE EGZEMPLARZE
2. Koszty przesyłki Poczta Polska :
- 1 szt.- 10,00 zł (list polecony)
- 2-3 szt. - 18,00 zł (paczka)
3. Formularz zamówienia znajduje się na dole, pod spisem treści.
4. Po złożeniu zamówienia wysyłamy zwrotnym mailem fakturę proforma.
5. Wysyłkę książki realizujemy do 3 dni.

Opis szczegółowy książki:

Przedmiotowe opracowanie jest pierwszym w Polsce wydawnictwem zwartym podejmującym wybraną problematykę opiniowania spraw o pożary, w przypadku zasięgnięcia opinii biegłego sądowego w sprawach karnych i postępowaniach cywilnych. Wydawnictwo zawiera m.in. propozycje praktycznych rozwiązań w opiniowaniu przez biegłych spraw o pożary.

Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W dziesięciu rozdziałach, w sposób syntetyczny przedstawiono omawianą problematykę, natomiast jedenasty rozdział stanowi wykaz, wybranej krajowej literatury dotyczącej statusu biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej). Ponadto, w załączniku 2 przedstawiono wykaz imienny wszystkich biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej) ustanowionych przy prezesach sądów okręgowych w naszym kraju.

Treść książki została dodatkowo wzbogacona kilkudziesięcioma przykładami zarówno afirmatywnymi jak i negatoryjnymi – przede wszystkim fragmentami aktualnych orzeczeń sądów w postępowaniach w sprawach o pożary – dzięki temu, niewątpliwie podwyższony został walor praktyczny opracowania.

Pogrubioną czcionką wyróżniono te fragmenty tekstu, które według autora zasługują na szczególną uwagę.

Książka nie jest pracą stricte naukową. Przedstawia jednak opis rzeczywistych faktów, które są punktem odniesienia do ich analizy i oceny oraz zawiera 115 przypisów, w tym – obok informacji o danym fragmencie utworu – stanowiących pomocniczy nurt rozważań.

Wydawnictwo kierowane jest przede wszystkim do biegłych oraz kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej), wszystkich specjalności.

Spis treści

Wstęp
I. REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH
II. STATUS BIEGŁEGO
Przykład
III. POWOŁANIE BIEGŁEGO
Przykład
IV. PRZEDMIOT I ZAKRES OPINII
Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3
Przykład 4
Przykład 5
Przykład 6
Przykład 7
V. PROCEDURA OPRACOWANIA OPINII
Przykład
VI. KONSTRUKCJA OPINII
Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3
Przykład 4
Przykład 5
Przykład 6
Przykład 7
VII. DODATKOWE CZYNNOŚCI BIEGŁEGO PODCZAS SPORZĄDZANIA OPINII
1. Oględziny
Przykład
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Eksperyment rzeczoznawczy
Przykład 1
Przykład 2
VIII. WADY OPINII
1. Opinia niepełna
2. Opinia niejasna
Przykład
3. Opinia sprzeczna
Przykład 1
Przykład 2
4. Opinia uzupełniająca
Przykład
IX. KONTROWERSJE WOKÓŁ OCENY SPEŁNIENIA ZNAMION WIELKOŚCI MIENIA I WIELU OSÓB W OPINIACH BIEGŁYCH
Przykład 1
Przykład 2
Przykład 3
Przykład 4
Przykład 5
Przykład 6
X. PRZESŁUCHANIE BIEGŁEGO W SĄDZIE
XI. WYBRANA BIBLIOGRAFIA DOTYCZĄCA BIEGŁYCH Z DZIEDZINY POŻARNICTWA
Załączniki:
1. Wykaz praw i obowiązków biegłego
2. Wykaz imienny biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej)
3. Wybrane pytania (w oryginalnym brzmieniu) jakie były kierowane przez organa procesowe w praktyce biegłego z dziedziny pożarnictwa
4. Przykład postanowienia prokuratora o powołaniu biegłego
5. Algorytm postępowania przy ustaleniu wersji o przyczynie pożaru

Formularz do zamówienia książki:

    Książkę można zamówić wysyłając wiadomość na adres biuro.sbbp@tlen.pl, lub za pomocą poniższego formularza:

    Filtr antyspamowy - odpowiedz na proste pytanie matematyczne: