Podstawowe informacje o książce:

Rok wydania: 2022
Format książki: A5
Rodzaj okładki: twarda
ilość stron: 199
Numer ISBN: ISBN 978-83-925494-3-7
Stan na magazynie:
dostępna
Cena za jedną sztukę: 158 zł brutto.
Dodatkowe uwagi:

1. Koszty przesyłki Poczta Polska:
- 1 szt. - 10,00 zł list polecony;
- 2-3 szt. - 18,00 zł paczka polecona.
2. Formularz zamówienia znajduje się na dole, pod spisem treści.
3. Po złożeniu zamówienia wysyłamy zwrotnym mailem fakturę proforma.

Opis szczegółowy książki:

Spis treści

I. ZJAWISKO SAMONAGRZEWANIA I SAMOZAPALENIA
1. Samonagrzewanie
2. Samozapalenie
Spis literatury

II. PRODUKTY ROŚLINNE

1. Proces samozapalenia

2. Siano
2.1. Zagrożenie samozapaleniem
2.2. Proces samonagrzewania
2.3. Czasookresy do samozapalenia
2.4. Badania doświadczalne
2.4.1. Przykłady badań
2.5. Dochodzenie popożarowe
2.6. Zabezpieczenie materiału do badań kryminalistycznych
2.7. Badania kryminalistyczne
2.7.1. Przykład badań kryminalistycznych
2.8. Przykłady pożarów połączonych z badaniem kryminalistycznym
2.9. Przykłady pożarów

3. Słoma
3.1. Zagrożenie samozapaleniem
3.2. Wnioski z badań doświadczalnych
3.3. Przykład pożaru połączony z badaniem kryminalistycznym
3.4. Przykłady pożarów

4. Susz z zielonek
4.1. Zagrożenie samozapaleniem
4.2. Proces samonagrzewania
4.3. Przykłady pożarów

5. Ziarna zbóż
5.1. Zagrożenie samozapaleniem
5.2. Proces samonagrzewania
5.3. Przykłady badań doświadczalnych
5.4. Dochodzenie popożarowe

6. Nasiona roślin oleistych
6.1. Zagrożenie samozapaleniem
6.1.1. Zagrożenie samozapaleniem w ładowniach statków
6.2. Proces samonagrzewania
6.3. Badanie doświadczalne
6.4. Przykłady pożarów

7. Wysłodki buraczane
7.1. Zagrożenie samozapaleniem
7.2. Przykład pożaru

8. Juta
8.1. Zagrożenie samozapaleniem
8.2. Przykłady pożarów

9. Len
9.1. Zagrożenie samozapaleniem
9.2. Przykłady pożarów

10. Koniczyna
10.1. Proces samonagrzewania

11. Lucerna
11.1. Przykład pożaru

12. Tytoń
12.1. Proces nagrzewania
13. Otręby zbożowe
14. Śruta poekstrakcyjna

Spis literatury

III. ODPADY DRZEWNE

1. Charakterystyka odpadów drzewnych

2. Biomasa drzewna
2.1. Zagrożenie samozapaleniem
2.2. Proces samonagrzewania

3. Zrębki drzewne
3.1. Zagrożenie samozapaleniem
3.2. Proces samonagrzewania
3.3. Dochodzenie popożarowe
3.4. Przykłady pożarów

4. Trociny i wióry
4.1. Zagrożenie samozapaleniem
4.2. Przykład badania doświadczalnego
4.3. Przykłady pożarów

Spis literatury

IV. WĘGLE KOPALNE I DRZEWNE

1. Charakterystyka węgla kopalnego
1.1. Zagrożenie samozapaleniem
1.2. Proces samozapalenia

2. Węgiel kamienny
2.1. Proces samozapalenia
2.2. Czynniki wpływające na samozapalenie
2.3. Czasookresy do samozapalenia
2.4. Badania doświadczalne
2.4.1. Przykłady badań doświadczalnych
2.5. Dochodzenie popożarowe
2.6. Badania kryminalistyczne
2.7. Przykład pożaru

3. Odpady powęglowe
3.1. Pożary odpadów powęglowych
3.2. Proces samozapalenia

4. Węgiel brunatny
4.1. Zagrożenie samozapaleniem
4.2. Badania doświadczalne
4.3. Przykład pożaru

5. Węgiel drzewny
5.1. Proces samozapalenia
5.2. Badanie podatności węgla na samonagrzewanie
5.3. Wnioski z badań doświadczalnych
5.4. Przykłady pożarów

6. Torf w hałdach
6.1. Zagrożenie samozapaleniem
6.2. Proces samonagrzewania
6.3. Warunki samozapalenia
6.4. Przebieg samozapalenia
6.5. Przykłady badań doświadczalnych
6.6. Przykład pożaru
Spis literatury

V. NAWOZY MINERALNE

1. Charakterystyka nawozów mineralnych
1.1. Zagrożenie samozapaleniem
1.2. Proces samozapalenia
1.3. Dochodzenie popożarowe
1.4. Zabezpieczenie materiału do badań kryminalistycznych
1.5. Badania kryminalistyczne
1.6. Przykłady pożarów
Spis literatury

VI. OLEJE I NATŁUSZCZONE TKANINY

1. Tłuszcze i oleje
1.1. Zagrożenie samozapaleniem
1.2. Przykład pożaru połączony z badaniem kryminalistycznym
1.3. Przykład pożaru
2. Pokosty
2.1. Zagrożenie samozapaleniem
2.2. Przykłady badań doświadczalnych
2.3. Przykłady pożarów połączonych z badaniami kryminalistycznymi
2.4. Przykład pożaru
3. Natłuszczone tkaniny
3.1. Zagrożenie samozapaleniem
3.2. Proces samozapalenia
3.3. Przykłady badań doświadczalnych
3.4. Dochodzenie popożarowe
3.5. Zabezpieczenie materiału dowodowego do badań kryminalistycznych
3.6. Badania kryminalistyczne
3.7. Przykłady pożarów połączonych z badaniami  kryminalistycznymi
3.8. Przykłady pożarów
Spis literatury

VII. MĄCZKI

1. Mączka rybna
1.1. Zagrożenie samozapaleniem
1.2. Proces samozapalenia
1.3. Dochodzenie popożarowe
2. Mączka paszowo-witaminowa
2.1. Zagrożenie samozapaleniem
2.2. Przykłady pożarów
Spis literatury

VIII. SUBSTANCJE CHEMICZNE I MIESZANINY SAMOZAPALNE

1. Samozapalenie substancji chemicznych
1.1. Podział substancji chemicznych ze względu na zdolność do samozapalenia
1.2. Nadtlenki organiczne
2. Związki silnie reaktywne
3. Materiały piroforyczne
3.1. Fosfor i jego związki
4. Przykłady pożarów
5. Mieszaniny samozapalne
5.1. Podpalenia za pomocą mieszanin samozapalnych
5.2. Zabezpieczenie materiału dowodowego do badań kryminalistycznych
5.3. Przykład pożaru
Spis literatury

IX. METALE I ZWIĄZKI PIROFORYCZNE

1. Metale
1.1. Zagrożenie samozapaleniem
1.2. Sód i potas
1.3. Magnez
1.3.1. Samozapalenie magnezu
1.4. Metale piroforyczne
1.5. Dochodzenie popożarowe
1.6. Przykłady pożarów
2. Siarczki żelaza
2.1. Zagrożenie samozapaleniem
2.2. Proces samonagrzewania
Spis literatury

X. PYŁY

1. Charakterystyka pyłów
1.1. Proces samonagrzewania
1.2. Zagrożenie samozapaleniem
1.3. Badania doświadczalne
2. Pyły spożywcze
3. Pył węglowy
3.1. Zagrożenie samozapaleniem
3.2. Przykład pożaru połączony z badaniem kryminalistycznym
Spis literatury

ZAŁĄCZNIKI

Ze wstępu do książki:

Opracowanie jest pierwszym w Polsce wydawnictwem zwartym podejmującym tak szeroko problematykę przyczyn pożarów powstałych w wyniku samozapalenia.

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, w których w sposób syntetyczny przedstawiono omawianą problematykę. W załączniku, na końcu książki, przedstawiono wykaz materiałów stałych i cieczy charakteryzujących się skłonnościami do samonagrzewania i samozapalenia oraz wykaz materiałów, które nie powinny być razem składowane. Opracowanie zawiera ponadto 17 tabel i 21 rycin.

Publikacja nie jest pracą stricte naukową, lecz popularyzującą wiedzę z zakresu przyczyn powstawania pożarów w wyniku samozapalenia. Na podstawie dostępnej autorowi literatury, omówiono te zjawiska zachodzące w niektórych substancjach i materiałach, które świadczą o samonagrzewaniu i samozapaleniu.

Zawarte w książce treści mogą być pomocne podczas badań przyczyn i okoliczności powstawania pożarów.

Książka kierowana jest przede wszystkim do biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej), kandydatów na tych biegłych, strażaków pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, a także innych osób zajmujących się zawodowo problematyką ustalania przyczyn pożarów.

Formularz do zamówienia książki:

    Książkę można zamówić wysyłając wiadomość na adres biuro.sbbp@tlen.pl, lub za pomocą poniższego formularza:

    Filtr antyspamowy - odpowiedz na proste pytanie matematyczne: