logo SBBP

Specjalistyczne Biuro Badań Pożarów

Tomasz Sawicki

ksiażka

Profesjonalizm opinii biegłego sądowego z dziedziny pożarnictwa w postępowaniach karnych i cywilnych (z praktycznymi przykładami)

25 listopada 2020 napisane przez

Przedmiotowe opracowanie jest pierwszym w Polsce wydawnictwem zwartym podejmującym wybraną problematykę opiniowania spraw o pożary, w przypadku zasięgnięcia opinii biegłego sądowego w sprawach karnych i postępowaniach cywilnych. Wydawnictwo zawiera m.in. propozycje praktycznych rozwiązań w opiniowaniu przez biegłych spraw o pożary. Książka składa się z jedenastu rozdziałów. W dziesięciu rozdziałach, w sposób syntetyczny przedstawiono omawianą problematykę, […]